Image for post
Image for post
VodafoneZiggo Crossroads 2020

On November 17, corporates and startups gathered to talk about how they could cooperate better in the future. VodafoneZiggo organized a panel talk during Crossroads 2020, a startup festival organized by StartUpUtrecht. The discussion aimed to understand what both sides (corporates and startups) need to co-operate, developing a list of insights into how corporates “think” with the core intention to help startups.
The panel consisted of the following members:
- Benji Coetzee Digital Director VodafoneZiggo
- Hidde Koning Founder and CEO Bittiq
- Daan Witteveen Deloitte NSE Technology Sector Leader
- Silke Wesselink Manager Innovation NS
- Desiree van der Gracht CEO Ambient Wellbeing
The conversation was moderated by Jan van Boesschoten, yes that is me, and Femke den Ouden both platform managers at VodafoneZiggo. …


I read many articles to track new social, economic, and technological developments for my work. I have been doing this for years, so why not just share my insights. This is what caught my eye in November.

Startups worth noticing

mmhmm
Tired of being just ahead in a video conference call? Embrace mmhmm and turn your laptop into a full production studio to spice up your online video meetings.

Beat the Microbead
Cosmetics are full of microplastics, but how do you know? Scan the label on the cosmetic bottle with this app, and you know whether it is microplastic free or not.

Hypdraloop
A Dutch company won the BEST of the BEST and three other awards at the CES2020 in Las Vegas. What do they do? They create compact in-house water recycle systems to reduce water usage drastically. …


Image for post
Image for post
1 = 1 + 1 / 1 + 1 = 1

Hybrid is a word with one meaning but used in many different ways depending on the cultural settings. In music jungle is a hybrid between reggae and house. Hip Hop would say “what the fuck is hybrid”. Hybrid Rock is a combination of hard rock and rap. Most well known hybrid rock song: ”Walk this way” from Aerosmith and Run DMC. In the movie industry hybrid has many different forms like a funny teenage movie is a combination of teenage movie and a comedy. So basically all movies are hybrids. And in the automotive industry hybrid is a car running on a combination of fossil fuel and electricity. Within the development world hybrid is the same as agnostic. Whenever possible it is used to hide the fact that nobody exactly knows what they are talking about. It’s a smoke screen. So let’s first zoom into the word hybrid. …


Image for post
Image for post
Kyra Roest

Kyra Roest: online kan de ritselruimte niet vervangen

Niets zo vermakelijk als een feest van zich onoverwinnelijk wanend business minnend Nederland na een succesvolle overname van een kleinere, snellere en creatievere concurrent. Vol overgave worden alle registers opengetrokken en het orgel aangetrapt zodat de Mark Rutte en Monica Keizer lookalikes zich kunnen storten in de verstikkende polka met als doel de ander van het begeerde carrière pad af te stoten. Ondertussen wurmen de overgenomen creatievelingen zich door de steeds dikkere kluwen van verstrengelde lichamen richting de achteruitgang om aan de toekomstige verstikkende tsunami van procedures en processen te ontkomen. Af en toe komt de polka plots tot stilstand als een bijenkoningin of zilverrug de zaal betreedt. …


Image for post
Image for post
Gerard Lohuis van P60

Gerard Lohuis: met een nieuwe mindset en passie aan het werk

Ergens verborgen tussen de uitgestrekte woonwijken ligt het stadshart van Amstelveen met het enorme Stadsplein verborgen. Als een eenzame vlieg op de ruit van een deur steek ik het plein over op weg naar P60, een poppodium dat ergens in de verste uithoek van het plein is weggedrukt. In Amstelveen wordt aan jongerencultuur gedaan maar het liefst ver buiten het blikveld van de winkelende burger. Maar als er iemand jongerencultuur en popmuziek vanuit het schemer in het volle daglicht kan trekken is dat Gerard Lohuis: vindingrijk, politiek bedreven, maar ook zakelijk savvy met een groot hart en passie voor cultuur en met name jongerencultuur. In de afgelopen 19 jaar wist hij P60 dat begon als een poppodium met café, uit te bouwen tot een hyper moderne concertzaal vol opname apparatuur, drie oefenruimtes, en lokalen waar cursussen op het gebied van muziek gegeven worden. Maar hoe modern P60 ook is, Covid heeft ook hier op de deur geklopt. Niet met een zeis maar wel met een verticuteerhark. …


Image for post
Image for post

Paul Huismans: het is een bungee jump met hopelijk een goed elastiek

Iedereen kent wel een plek in zijn leven die zich heeft kunnen ontworstelen aan de ketenen van de alsmaar voortslepende tijd. Voor mij is dat de Indische Buurt in Nijmegen. Een plek die ik de afgelopen 30 jaar met grote regelmaat bezocht. In het begin omdat ik in het aangrenzende Bottendaal voor het eerst op kamers ging om vrijheid en eenzaamheid te leren kennen. De afgelopen jaren omdat een goede vriend van de middelbare school daar een kroeg runt. De droom die hij op zijn zestiende had, is verwezenlijkt. …


Image for post
Image for post
Jim Zielinski

Jim Zielinksi: xenofobie heeft een ander gezicht gekregen

Het is donker en guur weer. Het oranje gele licht van de straatverlichting weerkaatst verwrongen beelden op de natte klinkers als we diep weggedoken in onze kraag vanuit ‘t Loosje richting A-Fusion lopen voor sushi. Ondanks het pestweer moeten we ons door massa’s mensen wringen. Mensen met telefoons, dan weer lopend dan weer stilstaand. Mensen van vele verschillende nationaliteiten. Mensen die verbaasd om zich heen kijken. Mensen die opgewonden richting rode lichten trekken. Bij het restaurant gekomen, blijkt het vol te zijn. Gelukkig ben ik samen met Jim Zielinski. Hij kent de buurt, de buurt kent hem. Binnen afzienbare tijd hebben we een tafeltje. “Gekkenhuis.” zegt Jim. “Het is ongekend. Het houdt niet op.” Ik ken Jim ondertussen al wat langer en weet dat als hij het woord ‘ongekend’ gebruikt, het over een gebeurtenis gaat die aan de waanzin grenst. Na de sushi gaan we richting Zilt op de Zeedijk voor een whisky. Als we aankomen treffen we een grote groep bier drinkende toeristen aan. We wringen ons naar achteren, bestellen een whisky, kijken elkaar aan en weten dat dit hem niet gaat worden. Na de whisky geleegd te hebben wringen we ons weer naar buiten en versmelten in de voortstuwende rivier van warm vlees. Een korte groet en we gaan ieder ons weg. Ik richting West, Jim richting Oudezijds Voorburg Wal. Daar woont hij al meer dan 30 jaar, daar werkt hij. Sinds 1996 runt hij het Bulldog Hostel. Buiten het centrum gekomen, haal ik diep adem. Als Amsterdammer komt je niet meer op de Wallen. Het is niet te doen. De Wallen voldoet aan alle kenmerken van het Venetië dat Ilja Pfeijffer in Grand Hotel Europa beschrijft. …


Image for post
Image for post

The world is on fire, to put it mildly. How many times have you wondered what the fuck is going on. Is there an ancient Viking god drifting on dark thunderclouds randomly striking bypassers with viruses, venom-souls and poisonous thoughts? Or isn’t it that bad and is it just a Teletubbie rainmaker that prepares the return of baby sun? Well, to understand what’s going on you only have to read three books, 1335 pages in total. A small investment to find out what is going on and after that decide whether you are on the side of the Teletubbie or the Viking. …


Image for post
Image for post

Het is een teringzooi. De tijd waarin we net terug van een buitenlands tripje het volgende vakantie doel op een ander continent plande, is voorbij. De kans dat je in een volksopstand, pandemie gerelateerde lockdown of uit de hand gelopen protest tegen racisme terecht komt, is groot. Wie nu vertrekt, weet niet of geplande terugkomst nog een optie is als eenmaal het zeegat verkozen is. Gitzwarte donkere donderwolken bereden door een grijzende Esus met bliksemschichten in de aanslag om de eerste de beste sterveling te doorklieven, pakken zich boven ons samen. Donker verderf is al wat ons wacht of is het allemaal minder sober. Is Esus, als je goed kijkt, een vrolijk lachende Teletubbie met daar achter baby zon? Dat is geheel aan jou. Schaar jij je onder godvrezende Galliërs die bukken voor de naderde toorn van Esus of de optimist die in het naderende onweer vooral de zonneschijn achter de donderwolk ziet. Hier zijn drie boeken die je kunnen helpen de wereld van nu te begrijpen. …


Image for post
Image for post
Arnold Wegner van Tornado Concerts

Arnold Wegner: kleinschaligheid gaat groot worden

De toekomst in verwachting II

De jaren negentig staan te boek als het gouden tijdperk van de muziek industrie. Een enorme hoeveelheid nieuwe muziek kwam uit en werd verkocht op cd en vinyl. Dit bracht zo veel geld op dat artiesten niet hoefden te touren om goed geld te verdienen. Nu, 20 jaar later wordt muziek voornamelijk genuttigd via online diensten zoals Spotify. De inkomsten daaruit zijn minimaal. Optreden is vandaag een must om brood op de plank te krijgen.

In 1991 startte Arnold Wegner het boekingskantoor Tornado Concerts. In die tijd verzorgde hij ook de concerten in Sleepin Arena, het latere Hotel Arena. Toen een levendige plek waar de underground muziek scene van Amsterdam kookte. Sleepin Arena was hard op weg om het derde poppodium van Amsterdam te worden. Artiesten als The Verve, dEUS, Spearhead en Oasis kwamen langs voor hun eerste showcases. Onvergetelijke hoogte punten uit een rijk muziek verleden. Hij boekte de bands, ik draaide op de clubavonden na de optredens. Het Amsterdams nachtleven hebben we samen beleefd, geleefd en overleefd. Anno 2020 schuiven we weer eens aan de keukentafel voor een vooruitblik vanuit het verleden. De boekingen zijn tot nul gedaald. Bijeenkomsten met 30 personen mogen weer verder groeien. Grote festivals? Wat zijn de kansen? …

About

Jan van Boesschoten

As an educated historian, entrepreneur and self taught technologist I like to connect the dots of technical, social and economic developments.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store