The innovation files 2

Imagine all the books you read, all the movies you saw and all the TV Shows you watched. There are many, but basically, all these books, movies and TV shows are based on just 6 plotlines: nothing more, nothing less, just six. And these six plots in their turn have only two variables: fall and rise. I would say it is almost digital, binary, boolean. The six plotlines are: 1. Rags to riches — a steady rise from bad to good fortune 2. Riches to rags — a fall from good to bad, a tragedy 3. Icarus — a rise…


The innovation files 1

Imagine, we could fast forward to 2050 and from there look back over the last past 30 years. Would we be happy, would we conclude that we nailed the big questions of the early twenties? Would we be proud and celebrate emission-free industries, oceans exploding with life, no food shortages worldwide, plastic-free shopping, and balanced agriculture? Or would we lower our head and stare down to the ground in despair, nobbing our heads. China invaded Taiwan, Europe split up again, a civil war is raging in the US, and a shortage of food, medicines, and freshwater determines every nation's politics…


VodafoneZiggo Crossroads 2020

On November 17, corporates and startups gathered to talk about how they could cooperate better in the future. VodafoneZiggo organized a panel talk during Crossroads 2020, a startup festival organized by StartUpUtrecht. The discussion aimed to understand what both sides (corporates and startups) need to co-operate, developing a list of insights into how corporates “think” with the core intention to help startups. The panel consisted of the following members: - Benji Coetzee Digital Director VodafoneZiggo - Hidde Koning Founder and CEO Bittiq - Daan Witteveen Deloitte NSE Technology Sector Leader - Silke Wesselink Manager Innovation NS - Desiree van der…


1 = 1 + 1 / 1 + 1 = 1

Hybrid is a word with one meaning but used in many different ways depending on the cultural settings. In music, jungle is a hybrid between reggae and house. Hip Hop would say “what the fuck is hybrid”. Hybrid Rock is a combination of hard rock and rap. Most well known hybrid rock song: ”Walk this way” from Aerosmith and Run DMC. The movie industry hybrid has many different forms like a funny teenage movie is a combination of teenage movie and a comedy. So basically all movies are hybrids. And in the automotive industry hybrid is a car running on…


Kyra Roest

Kyra Roest: online kan de ritselruimte niet vervangen

Niets zo vermakelijk als een feest van zich onoverwinnelijk wanend business minnend Nederland na een succesvolle overname van een kleinere, snellere en creatievere concurrent. Vol overgave worden alle registers opengetrokken en het orgel aangetrapt zodat de Mark Rutte en Monica Keizer lookalikes zich kunnen storten in de verstikkende polka met als doel de ander van het begeerde carrière pad af te stoten. Ondertussen wurmen de overgenomen creatievelingen zich door de steeds dikkere kluwen van verstrengelde lichamen richting de achteruitgang om aan de toekomstige verstikkende tsunami van procedures en processen te ontkomen. Af en toe komt de polka plots tot stilstand…


Gerard Lohuis van P60

Gerard Lohuis: met een nieuwe mindset en passie aan het werk

Ergens verborgen tussen de uitgestrekte woonwijken ligt het stadshart van Amstelveen met het enorme Stadsplein verborgen. Als een eenzame vlieg op de ruit van een deur steek ik het plein over op weg naar P60, een poppodium dat ergens in de verste uithoek van het plein is weggedrukt. In Amstelveen wordt aan jongerencultuur gedaan maar het liefst ver buiten het blikveld van de winkelende burger. Maar als er iemand jongerencultuur en popmuziek vanuit het schemer in het volle daglicht kan trekken is dat Gerard Lohuis: vindingrijk, politiek bedreven, maar ook zakelijk savvy met een groot hart en passie voor cultuur…


Paul Huismans: het is een bungee jump met hopelijk een goed elastiek

Iedereen kent wel een plek in zijn leven die zich heeft kunnen ontworstelen aan de ketenen van de alsmaar voortslepende tijd. Voor mij is dat de Indische Buurt in Nijmegen. Een plek die ik de afgelopen 30 jaar met grote regelmaat bezocht. In het begin omdat ik in het aangrenzende Bottendaal voor het eerst op kamers ging om vrijheid en eenzaamheid te leren kennen. De afgelopen jaren omdat een goede vriend van de middelbare school daar een kroeg runt. De droom die hij op zijn zestiende had, is verwezenlijkt. …


Jim Zielinski

Jim Zielinksi: xenofobie heeft een ander gezicht gekregen

Het is donker en guur weer. Het oranje gele licht van de straatverlichting weerkaatst verwrongen beelden op de natte klinkers als we diep weggedoken in onze kraag vanuit ‘t Loosje richting A-Fusion lopen voor sushi. Ondanks het pestweer moeten we ons door massa’s mensen wringen. Mensen met telefoons, dan weer lopend dan weer stilstaand. Mensen van vele verschillende nationaliteiten. Mensen die verbaasd om zich heen kijken. Mensen die opgewonden richting rode lichten trekken. Bij het restaurant gekomen, blijkt het vol te zijn. Gelukkig ben ik samen met Jim Zielinski. Hij kent de buurt, de buurt kent hem. Binnen afzienbare tijd…


The world is on fire, to put it mildly. How many times have you wondered what the fuck is going on? Is there an ancient Viking god drifting on dark thunderclouds randomly striking bypassers with viruses, venom-souls and poisonous thoughts? Or isn’t it that bad and is it just a Teletubbie rainmaker that prepares the return of baby sun? Well, to understand what’s going on, you only have to read three books, 1335 pages in total. A small investment to find out what is going on and after that, decide whether you are on the side of the Teletubbies or…


Het is een teringzooi. De tijd waarin we net terug van een buitenlands tripje het volgende vakantie doel op een ander continent plande, is voorbij. De kans dat je in een volksopstand, pandemie gerelateerde lockdown of uit de hand gelopen protest tegen racisme terecht komt, is groot. Wie nu vertrekt, weet niet of geplande terugkomst nog een optie is als eenmaal het zeegat verkozen is. Gitzwarte donkere donderwolken bereden door een grijzende Esus met bliksemschichten in de aanslag om de eerste de beste sterveling te doorklieven, pakken zich boven ons samen. Donker verderf is al wat ons wacht of is…

Jan van Boesschoten

As an educated historian, entrepreneur and self taught technologist I like to connect the dots of technical, social and economic developments.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store